ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพ และทักษะการทำงาน
ของพนักงานเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ
ทั้งทักษะด้านการบริหารจัดการ และทักษะวิชาชีพ
และยังมุ่งเน้นเรื่องการทำงานอย่างมีความสุข
และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


สวัสดิการ

- การรักษาพยาบาล
- สวัสดิการสุขภาพ ประกันพนักงานกลุ่ม
- การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ
- ประกันสังคม (Social Security)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างประเทศ
- สหกรณ์ออมทรัพย์

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทาง E-Mail :
hr-tmc@teleinfomedia.co.th

2. โทรสอบถามนัดสัมภาษณ์
โทร. 0-2262-8888 ต่อ 8328

3. สมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

4. สมัครด้วยตนเอง
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ห้อง 2101 ชั้น 21 เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช2
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-264-6288 แฟกซ์ : 02-207-6897
วันทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 17.30 น.