ระบบการจัดการลงเวลาเข้าออกงานรูปแบบออนไลน์ เหมาะกับทุกองค์กรที่ต้องการระบบบันทึกการเข้าออกงานของพนักงาน ทั้งที่ทำงานในบริษัทและออกไปปฏิบัติงานข้างนอก ทำให้การบริหารงานบุคคลได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งตัวพนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้กับระบบเข้าออกงานเดิมที่มีอยู่แล้วได้


ประโยชน์ของ

Time Attendance

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สามารถ check in/out นอกบริษัทได้ พนักงานและบริษัทได้ประโยชน์ร่วมกัน


วางแผนจัดการพนักงานกะได้อย่างคล่องตัว

กำหนด และอนุมัติการเข้างาน การขอเบิกจ่ายต่างๆ


ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องลงทุนระบบตอกบัตร หรือเสียเวลาเช็คแบบเดิมการทำงานของ

Time Attendance

พนักงานเข้าออกงานด้วยการถ่ายรูป หรือสแกน QR Code ที่ทำงานร่วมกับ GPS ของโทรศัพท์มือถือ

พนักงานมาสายหรือกลับก่อน มีระบบแจ้งเตือนให้ระบุเหตุผล และส่งกลับไปหัวหน้างานเพื่อทำการรับรอง

ระบบขอ OT และเบิกค่ากะพนักงานประจำและสัญญาจ้าง

แสดงเวลาเข้าออกแต่ละบุคคล และสรุปรายงานผลพนักงานทั้งหมด

กำหนดการใช้งาน ได้แบบยืดหยุ่นเหมาะสมกับพนักงานประจำ พนักงานขาย หรือทำงานเป็นกะ