เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้การจัดทำเอกสารขออนุมัติ และจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย รองรับการเสนออนุมัติเอกสารภายในองค์กรระหว่างแผนกหรือฝ่ายต่างๆ ตามแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น การแจ้งข่าวประกาศ ชี้แจง รายงานผล ขออนุมัติค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานในแผนกหรือฝ่ายนั้นๆ ที่ต้องการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบ พร้อมด้วยระบบหลังบ้าน สำหรับจัดการข้อกำหนดต่างๆ ที่ให้ความสะดวกกับผู้ใช้งาน เช่น กำหนดผู้มีสิทธิอนุมัติ หรือกำหนดงบประมาณในการอนุมัติของผู้บริหารตามโครงสร้างขององค์กร

ประโยชน์ของระบบอนุมัติเอกสาร

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ลดค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบได้ สะดวกรวดเร็ว

คุณสมบัติของระบบอนุมัติเอกสาร

มีระบบความปลอดภัยในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ใช้แต่ละคน โดยแบ่งเป็นผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน ทำให้ข้อมูลบริษัทมีความปลอดภัย

กำหนดอำนาจผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติรายการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องคอยเช็คว่าผู้บริหาร ระดับใดสามารถอนุมัติอะไรได้บ้าง

สามารถแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อประกอบการยื่น ขออนุมัติผ่านระบบอนุมัติเอกสารได้

กำหนดวงเงินที่สามารถทำการอนุมัติค่าใช้จ่าย ของแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างของบริษัท

ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเรียกดูข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว

ระบบเบิกเงินล่วงหน้าแสดงยอดรวมการเบิกเงินทั้งหมดของบริษัท แจ้งเตือนทางอีเมล์ และแอพพลิเคชั่นทันทีเมื่อมีการเบิกเงิน

ระบบอนุมัติเอกสารเป็นระบบการขออนุมัติเอกสารภายในองค์กร สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊คได้
และสามารถตั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติ ผ่านทางอีเมล์ และไลน์แชทได้