ทั้งห้องประชุม รถยนต์/ยานพาหนะ อุปกรณ์สำนักงาน
และระบบการแจ้งรับ-ส่งเอกสาร ระบบการจองทรัพย์สินต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร

ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกองค์กร

ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการทำงาน

รู้ได้ทันทีว่าทรัพย์สินอยู่ที่ใคร

ข้อมูลทรัพย์สินจัดเก็บเป็นระบบ